Sašo Čačić

ŠD Vrhnika

Kandidat za predsednika ŠZS

 

Spoštovani!

 

Vsled številnih neresnic, zavajanj in napačnih informacij se čutim dolžnega podati nekaj pojasnil okrog letošnjih volitev za predsednika Šahovske zveze Slovenije.

 

Najprej bi rad opozoril na zelo nepošteno kampanjo, ki jo za mojega spoštovanega protikandidata dr. Milana Brgleza vodi aktualno vodstvo Šahovske zveze.

Zadev se je nabralo za cel kup. Dovolite, da jih nekaj predstavim:

 

  • Glede liste kandidatov za Upravni odbor. V mojem programu je jasno zapisano, da bom naštete kandidate POVABIL k sodelovanju in ne da SO na moji listi. Statut ŠZS je namreč jasen: v Upravni odbor lahko povabiš le člane, ki so jih klubi delegirali do določenega dne (v našem primeru do 28. 2. 2019). Ko sem dobil te podatke, sem iz nabora kandidatov pač vzel najboljše po lastni presoji.

 

Citiram Statut, 22. člen, drugi odstavek:

 

»Člani Upravnega odbora se volijo praviloma z javnim glasovanjem in sicer tako, da se glasuje o listi kandidatov, ki jo predloži Upravni odbor po tem, ko po javno objavljenem pozivu h kandidaturi in na podlagi predlogov članov Zveze, oblikuje zaprto listo članov novega Upravnega odbora.« 

 

Opozarjam: gospodje Dušan Mes, Borut Simonič, dr. Boris Žitnik in Mirko Bandelj so ŽE predlagani za Upravni odbor in torej o tem jaz nisem odločal. Gre za klasični primer zavajanja s pismom, ki ga klubom in društvom pošilja pisarna Šahovske zveze Slovenije. Ali gre za nepošteno kampanjo ali pa za nerazumevanje Statuta ŠZS pa presodite sami.

 

  • Ni mi jasno, kako sem se sam znašel na listi kandidatov za UO mojega protikandidata, saj z menoj o tem sploh ni govoril, za Upravni odbor pa me moj klub ŠD Vrhnika sploh ni kandidiral?
  • Nisem bil vabljen na sejo Upravnega odbora (čeprav sem za to prosil), kjer bi se lahko predstavil in ponudil možnost Upravnemu odboru ŠZS, da o moji kandidaturi sploh razpravlja. Deluje, kot da bi bil bodoči predsednik ŠZS izbran že vnaprej.
  • Vodstvo ŠZS vodi kampanjo za mojega protikandidata, čeprav je to najmanj skreganos pravili demokracije.
  • Prav tako nisem bil vabljen na Občni zbor (čeprav kandidiram za predsednika!) in sem vabilo dobil šele po posredovanju.
  • Nekajkrat sem govoril z v.d. predsednikom ŠZS Mirkom Bandljem in častnim predsednikom Milanom Kneževičem, a sta mi servirala kopico neresničnih in zavajajočih podatkov.
  • Posebno točko si zasluži odnos častnega predsednika ŠZS Milana Kneževiča. Njegovo razumevanje naslova »Častni predsednik« je očitno skregano z vsako logiko. Častni predsednik je namreč častni predsednik zveze in vseh šahistov, nikakor pa ne tega ali onega predsedniškega kandidata. Zato tudi njegovo neposredno in aktivno vmešavanje v volilno kampanjo nikakor ni na mestu.

 

Kot ste morda razbrali iz mojega prvega pisma, ki sem vam ga poslal pred časom, sem sam vseskozi za sodelovanje. Skušal sem se sestati z vsemi najpomembnejšimi možmi v slovenskem šahu, jim ponujal sodelovanje ter skupno delovanje v dobro slovenskega šaha. Nasprotna stran pa nastopa izključujoče, v smislu ali mi ali oni, ne upošteva nobenega našega predloga, ideje, zamisli.

 

Zaradi tega vam predstavljam mojo listo za Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije za obdobje 2019 – 2023.

 

Predsednik – Sašo Čačić

Predstavnik za vrhunski šah – Marko Tratar

Predstavnik za mladinski šah – Martin Kodrič

Predstavnica za finančno poslovanje in ženski šah – Narcisa Mihevc Mohr

Predstavnik regij – Vojko Mencinger

Predstavnik staršev – Tisaj Igor

Predstavnik za tehnična vprašanja  – v dogovoru

Predstavnik sponzorjev 1 – Peter Šifrer, LTH Castings, d.o.o.

Predstavnik sponzorjev 2 – Igor Lah, GlobalGlass (Steklarna Hrastnik)

Predstavnik sponzorjev 3 – v dogovoru

 

Za konec bi vas rad pozval, da si še enkrat natančno preberete oba programa predsedniških kandidatov. Zlahka boste opazili, da gre pri programu mojega protikandidata za kontinuiteto, za vodenje Šahovske zveze po starem, z istimi ljudmi, ki Zvezo vodijo že desetletja, nekateri celo petdeset let in več.

Naj pri tem izpostavim, po mojem mnenju, še eno zelo pomembno vprašanje in sicer vprašanje prostorov ŠZS in pogodbenega odnosa do lastnika, ki je na našo žalost pristal v stečaju. Posledično to pomeni, da lahko v kratkem ostanemo brez teh prostorov – razen, če jih bomo uspeli odkupiti od stečajnika. Zakonodaja je jasna – stečajnik bo prostore prodal najboljšemu ponudniku in lahko se zgodi, da to ne bomo mi, ki imamo zelo omejena sredstva. Pri tem se tudi upravičeno zastavlja vprašanje ekonomske upravičenosti dosedanjega najema, saj bi lahko ŠZS že na začetku, glede na ugled in zagotovljene prilive, izvedla nakup na »poslovni leasing« in čez čas postala lastnica, ne pa, da je sedaj v negotovosti. Nehote se mi ob tem postavlja vprašanje, ali je zveza domnevna namenska sredstva za nakup prostorov negospodarno porabila za kak drug namen. V kolikor je moja domneva napačna pa prosim odgovorne, da meni in ostalim članom, ki nismo tako dobro poučeni kot oni, le-to pojasnijo in dokumentirajo. Zaradi tega bo ena od prvih nalog, ureditev pravnega položaja najetih prostorov Zveze, ki so sedaj predmet stečajne mase.

Težko verjamem, da ti isti ljudje lahko prinesejo rešitve, da lahko ponudijo več od tega, s čimer klubi večinoma nismo zadovoljni in od tega, kar so ponujali doslej. Predvsem pa v programu pogrešam konkretne obljube in zaveze.

V mojem programu gre za nove ljudi, sveže ideje, predvsem pa za konkretne obljube, ki bodo status klubov in upam tudi slovenskega šaha v celoti, začele takoj izboljševati.

 

Šah klubom!

www.sahklubom.com

sahklubom@gmail.com

 

Ljubljana, marec 2019                                                                                                                                                                        Sašo Čačič