• Jasni načrti dela.
 • Jasen proračunin razdelitev sredstev.
 • Jasen sponzorski načrt– sponzorji, združeni znotraj t.i. sponzorskega poola.
 • Redna trimesečna poročilačlanom (klubom) glede načrtov in njihovi izvedbi.
 • Primarno delovanje v interesu članov = klubov.
 • Brezplačni servis za klube(internetna stran, glasilo, izračuni ratingov, prijave, formularji). E-komunikacija: vi vprašate, mi odgovarjamo (v enem dnevu). Uradne ure: 3x tedensko po 4 ure.
 • Veliko zmanjšanje režijskih stroškov.
 • Uvedba regijskih zvez.
 • Načelo kroženjapri organizaciji državnih prvenstev, z jasnim načrtom za 3 leta vnaprej.
 • Festival šaha = Slovenijada(bienalno veliko srečanje regij – 6 članov, dve članici, dva mladinca in kadeta, ena mladinka in kadetinja). V sklopu Slovenijade izvedemo Občni zbor, pomembne sestanke, licenčne seminarje …
 • Močnopodporo šahovski promocijiv vsakem kotičku države.
 • Ureditev področja Vrhunski šah – glej zavihek Vrhunski šah.
 • Ureditev področja turnirjev – glej zavihek Turnirji.
 • Nadgradnja področja šaha mladih(šah v šolah, vrhunski šah mladih, podpora najboljšim, organizirani treningi …).
 • Zagotovitev vsaj enega rednega trenerskega mesta.
 • Podpora velikim mednarodnim tekmovanjem, ki jih že gostimo (Evropsko člansko prvenstvo leta 2020 in Evropsko ekipno prvenstvo za člane in članice leta 2021) ter pridobitev novih. Ta program naj bo temelj dolgoročnega financiranja ŠZS.

Dodatne postavke v programu dela za leta 2020-2022 bom objavil konec leta 2019, po pregledu stanja na ŠZS in po posvetih s klubi. Njihovo večinsko mnenje bom skušal upoštevati v kar največji meri!