PRORAČUN 2019

 Problem:

Temeljni vzrok za krizo v slovenskem šahu je netransparentnost ter nepravilna in nelogična delitev sredstev znotraj proračuna. Zagotovo gre za občutno previsok odstotek sredstev za servisiranje aparata ŠZS, občutno prenizek odstotek pa za programe, za katere je tudi pridobljena večina sredstev. Podatki, ki jih dobivamo na Občnih zborih so nerealni, zavajajoči in predstavljeni preko neustreznih postavk.

Številke za leto 2019 je brez pregleda dokumentov nemogoče napovedati.

Proračun bi načeloma sestavili iz enakih postavk kot doslej: proračunski denar, sponzorski denar, članarine.

Rešitev:

Je v bolj logični in smiselni razdelitvi proračunskega denarja. Odslej naj bi se striktno držali načela:

Servis ŠZS = 20%

Programi = 70%

Razno oz. prenos = 10%.

Z rednimi kvartalnimi poročili bi o finančnem poslovanju sproti obveščali člane ŠZS (klube in društva).

 

ORGANI ŠZS

UPRAVNI ODBOR

 Problem:

Upravni odbor naj sestavljajo šahisti – strokovnjaki in ljudje, ki bodo v prvi vrsti skrbeli za nemoteno finančno poslovanje ŠZS.

Rešitev:

Na volilnem Občnem zboru ŠZS naj se izvoli nov Upravni odbor, ki bo sestavljen uravnoteženo, iz predstavnikov gospodarstva, šahovskih strokovnjakov in predstavnikov članstva.

Ideja:

Predsednik – Sašo Čačić

Predstavnik za vrhunski šah – Marko Tratar

Predstavnik za mladinski šah – Martin Kodrič

Predstavnica za finančno poslovanje in ženski šah – Narcisa Mihevc Mohr

Predstavnik regij – Vojko Mencinger

Predstavnik staršev – Tisaj Igor

Predstavnik za tehnična vprašanja  – v dogovoru

Predstavnik sponzorjev 1 – Peter Šifrer, LTH Castings, d.o.o.

Predstavnik sponzorjev 2 – Igor Lah, GlobalGlass (Steklarna Hrastnik)

Predstavnik sponzorjev 3 – v dogovoru

 

NADZORNI SVET(3 člani)

 Za člane Nadzornega sveta ŠZS bi Občnemu zboru predlagali nekaj imen, vsi kandidati pa morajo biti za svoje delo visoko strokovno usposobljeni šahisti oz. šahovski delavci. V Sloveniji jih imamo na pretek. Svoje delo naj opravljajo resno, pošteno, strokovno in brez kompromisov. Za svoje delo naj Občnemu zboru tudi odgovarjajo.

Predsednik komisije je vabljen na seje UO ŠZS. Na mestu predsednika Nadzornega sveta ŠZS bi si najbolj želeli gospoda Milana Kneževiča.

DISCIPLINSKA KOMISIJA(5 članov)

Predloge za imenovanje v Disciplinsko komisijo bi povsem prepustili šahovski javnosti. Apelirali bi popolno na moralno neoporečno zgodovino vseh kandidatov.

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.

KOMISIJE

Novi Upravni odbor bi za svoje delovanje imenoval delovne komisije, odgovorne osebe in telesa.

STROKOVNI SVET

Za člane Strokovnega sveta ŠZS predlagal 5 strokovnjakov.

SVET REGIJ (število članov = število regij)

Nova strategija delovanja ŠZS bi v precejšnji meri temeljila na močnih regijskih zvezah. Njihovi predsedniki bi tvorili t.i. Svet regij.

 

KOMISIJA ZA MLADINSKI IN AMATERSKI ŠAH (3 člani)

Predsednik nekdo izmed izkušenih trenerjev. Plus dva člana komisije (predstavnik klubov, predstavnik za amaterski šah, predstavnik staršev …).

 

KOMISIJA ZA ŠAH V ŠOLE (6 članov)

Področje šaha v šole je eno najpomembnejših za razvoj panoge v prihodnje. Zato bi v komisijo imenovali šest članov iz tega področja.

V komisiji bi si želeli:

  • predstavnika za Šah kot izbirni predmet v šolah (najraje enega izmed predavateljev),
  • predstavnika za šahovske krožke,
  • osebo s političnim vplivom na to področje (doma in v tujini).

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.

 

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA (3 člani)

Le strokovnjake, s primerno, pravno izobrazbo. Vodenje komisije bi ponudili Mirku Bandlju, ob njem še vsaj en mlad in en izkušeni pravnik.

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.

 

KOMISIJA ZA PROMOCIJO (3 člani)

Iniciativni odbor smatra, da je ta Komisija slovenskemu šahu nujno potrebna in obvezna za ustrezni razvoj panoge.

Razmislek! Odmevno ime + član, ki bo pokrival odnose z mediji in član, ki bo pokrival spletna družabna omrežja.

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.

 

KOMISIJA ZA ŽENSKI ŠAH (3 članice)

Komisijo vodi predstavnica za vrhunski ženski šah, ob njej še predstavnica mladih in predstavnica »amaterskih« šahistk (tistih, ki se ne potegujejo za nastope v državni reprezentanci).

Predsednica komisije je članica UO ŠZS.

 

REGISTRACIJSKA KOMISIJA (3 člani)

Trije člani, tehnična komisija.

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.

 

SODNIŠKA KOMISIJA (3 člani)

Sodniška komisija naj bo popolnoma neodvisno telo.

Predsednika določi UO, še dva člana izberejo sodniki sami (vsaj en mora biti mlad).

Sodniška komisija bi določila vse sodnike za tekmovanja, ki jih prireja ŠZS, ob tem pa bi se držala načel in smernic, ki bi jih določil UO ŠZS. Ob vsakem Tekmovalnem koledarju za naslednje leto morajo biti izbrani že tudi sodniki. Sodniki naj krožijo (da jih dobi izkušnje in priložnost čim več.)

Člane sodniške komisije imenuje in razrešuje UO ŠZS.

Predsednik komisije je (po potrebi) vabljen na seje UO ŠZS.